Hé? Wat? Kantine?

In deze tijden van crisis hebben we onszelf tot doel gesteld om humanitaire hulp te bieden aan hen die hard zijn getroffen door de van overheidswege opgelegde maatregelen om de verspreiding van het Corona virus in al haar verschijningsvormen een halt toe te roepen.

In onze maatschappij bestaat namelijk een groep ouderen-die-nog-niet-zo-heel-oud-zijn die dreigen te worden vergeten in het grote geheel, maar waarop het pakket van maatregelen wel degelijk zeer grote impact heeft. Kenmerkend voor de mensen in deze groep is dat ze lid zijn van voetbalvereniging Sparta Nijkerk en spelen in een 35+ of 45+ team.

Deze mensen kunnen vanaf het eerste moment dat de beperkende maatregelen hun intrede deden feitelijk gezien niet meer fatsoenlijk trainen of hun competitie wedstrijden afwerken, waardoor ze in een voetbal-isolement dreigen te geraken. Het is niet ondenkbaar dat men dergelijke mensen bijvoorbeeld aan de rand van woonwijken kan zien rennen in flitsende hardloopkleding waarvoor ze eigenlijk 20 jaar te oud en even zoveel kilo te zwaar zijn, werkelijk een zeer trieste aanblik. Ze vervreemden steeds meer van de voetbal-maatschappij en dreigen zo compleet te ontsporen.

Een nog veel groter probleem is het feit dat deze mensen niet meer naar de kantine of kroeg kunnen, er derhalve geen sociaal priveleven meer op na kunnen houden en door de invloed van het vele thuis verblijven beginnen te lijken op hun vrouw.

Om iets aan de schrijnende situatie van deze vergeten groep te doen en hun sociale verpaupering een halt toe te roepen hebben we de online kantine gebouwd.

We wensen iedereen veel plezier in deze virtuele kantine en waarschuwen een ieder hierbij nadrukkelijk om niet in de plantenbak te plassen omdat je per slot van rekening uiteindelijk gewoon in je eigen woonkamer blijkt te zitten…